bookcase
DANH SÁCH KHÓA HỌC
arrow right
start here
lesson featurelesson cart locked
はじめまして
1. Rất vui được làm quen với bạn
start here
lesson featurelesson cart locked
電話番号
2. Số điện thoại
start here
lesson featurelesson cart locked
学校
3. Trường học
start here
lesson featurelesson cart locked
デパート
4. Cửa hàng bách hóa
start here
lesson featurelesson cart locked
会社(1)
5. Công ty (1)
start here
lesson featurelesson cart locked
会社(2)
6. Công ty (2)
start here
lesson featurelesson cart locked
営業時間 (1)
7. Giờ làm việc (1)
start here
lesson featurelesson cart locked
営業時間(2)
8. Giờ làm việc (2)
start here
lesson featurelesson cart locked
休みの日
9. Ngày nghỉ
start here
lesson featurelesson cart locked
旅行
10. Du lịch
start here
lesson featurelesson cart locked
私の一日(1)
11. Một ngày của tôi (1)
start here
lesson featurelesson cart locked
私の一日(2)
12. Một ngày của tôi (2)
start here
lesson featurelesson cart locked
贈り物
13. Quà tặng
start here
lesson featurelesson cart locked
オフィス家具
14. Đồ dùng văn phòng
start here
lesson featurelesson cart locked
私の町(1)
15. Thị trấn của tôi (1)
start here
lesson featurelesson cart locked
私の町(2)
16. Thị trấn của tôi (2)
start here
lesson featurelesson cart locked
約束
17. Cuộc hẹn
start here
lesson featurelesson cart locked
好きなもの
18. Món đồ yêu thích
start here
lesson featurelesson cart locked
私の部屋(1)
19. Căn phòng của tôi (1)
start here
lesson featurelesson cart locked
私の部屋(2)
20. Căn phòng của tôi (2)
start here
lesson featurelesson cart locked
私の家族
21. Gia đình của tôi
start here
lesson featurelesson cart locked
ご注文
22. Gọi món
start here
lesson featurelesson cart locked
季節
23. Bốn mùa
start here
lesson featurelesson cart locked
天気
24. Thời tiết
start here
lesson featurelesson cart locked
週末(1)
25. Cuối tuần (1)
start here
lesson featurelesson cart locked
週末(2)
26. Cuối tuần (2)
start here
lesson featurelesson cart locked
依頼
27. Yêu cầu, nhờ vả
start here
lesson featurelesson cart locked
登録
28. Đăng ký
start here
lesson featurelesson cart locked
仕事(1)
29. Công việc (1)
start here
lesson featurelesson cart locked
仕事(2)
30. Công việc (2)
start here
lesson featurelesson cart locked
使い方
31. Cách sử dụng
start here
lesson featurelesson cart locked
32. Cơ thể
start here
lesson featurelesson cart locked
病院(1)
33. Bệnh viện (1)
start here
lesson featurelesson cart locked
病院(2)
34. Bệnh viện (2)
start here
lesson featurelesson cart locked
ホテル
35. Khách sạn
start here
lesson featurelesson cart locked
趣味(1)
36. Sở thích
start here
lesson featurelesson cart locked
家事
37. Công việc nhà
start here
lesson featurelesson cart locked
趣味(2)
38. Sở thích (2)
start here
lesson featurelesson cart locked
見学(1)
39. Tham quan, kiến tập (1)
start here
lesson featurelesson cart locked
見学(2)
40. Tham quan, kiến tập (2)
start here
lesson featurelesson cart locked
自分の意見(1)
41. Ý kiến của bản thân (1)
start here
lesson featurelesson cart locked
自分の意見(2)
42. Ý kiến của bản thân (2)
start here
lesson featurelesson cart locked
43. Trang phục
start here
lesson featurelesson cart locked
わたしのアパート
44. Căn hộ của tôi
start here
lesson featurelesson cart locked
道路
45. Con đường
start here
lesson featurelesson cart locked
引越し
46. Chuyển nhà
start here
lesson featurelesson cart locked
出張
47. Chuyến công tác
start here
lesson featurelesson cart locked
留学
48. Du học
bookcase
DANH SÁCH KHÓA HỌC
arrow right
© MochiMochi ver5.0