logo
Hi Guest!user avatar
Kanji and Vocabulary

Giao tiếp tiếng Nhật cơ bản

Japanese conversation introduce yourself

Giới thiệu bản thân

Học cách giới thiệu bản thân trong lần đầu gặp mặt

Japanese conversation hobbies

Sở thích

Chia sẻ về sở thích bằng tiếng Nhật

Japanese conversation weather

Thời tiết hôm nay

Học các cụm từ liên quan đến thời tiết

Japanese conversation how are you

Hỏi thăm sức khỏe

Hỏi thăm tình hình của ai đó

Japanese conversation order at restaurant

Gọi món ở nhà hàng

Cách gọi món ở nhà hàng Nhật

Japanese conversation go shopping

Mua sắm

Cùng nhau mua sắm tại Nhật

Japanese conversation ask for help

Nhờ giúp đỡ

Tìm kiếm sự giúp đỡ

Japanese conversation first date

Buổi hẹn đầu tiên

Nói gì trong buổi gặp mặt đầu tiên?

Japanese conversation food

Món ăn ưa thích

Chia sẻ về món ăn ưa thích

Japanese conversation activities

Lên kế hoạch

Lên kế hoạch hoạt động trong ngày hôm nay

Japanese conversation directions

Hỏi đường

Học các cụm từ chỉ dẫn cơ bản