logo
Hi Guest!user avatar
Kanji and Vocabulary
Tra cứu
mochi detective

Tra cứu ý nghĩa của từ ngữ và lưu vào sổ tay của bạn một cách dễ dàng

Bước 1:
Nhập ký tự Kanji/Kana hoặc Romanji vào thanh tìm kiếm
search bar
Bước 2:
Nhấn nútsave để lưu từ vào sổ tay của bạn